Басейнът е  изпълнен от  благородна стомана по технология на басейните, изградени в Швейцарските Алпи. Водата в него се затопля от 72 бр. слънчеви колектори, а топлата вода за битови нужди се осигурява от колекторите на покрива на сградата.

Басейнът се снабдява с вода от водопроводната мрежа на град Копривщица.