Тя не пази спомени за героични събития, но представлява ценен паметник на копривщенската архитектура и етнография. Построена е от пловдивски майстори през 1854 г. за заможния бегликчия и джелепин Стефан Топалов. Известна е под името “Лютова къща”, тъй като през 1906 г. е продадена на копривщенския търговец Петко Лютов, чиято търговска дейност се простирала до Кайро и Александрия. Къщата отразява високото материално състояние на своя стопанин и привлича интереса с богатата си външна и вътрешна архитектура. Кобиличният фронтон, върху който е изписана годината на построяването, придава своеобразна красота на фасадата. Вътрешната украса на къщата изобилства със стенописи, в които преобладават растителните мотиви.