Днес Живия музей в Копривщица организира местни и регионални културни мероприятия и образователни семинари свързани с живота на населението в миналото на града с акцент върху епохата на възраждането, образователно дело и методите на обучение от тези времена. Модернизираната база на музея се предоставя и за гостуващи събития и изяви от обществен и частен характер със запазен Възрожденски стил, както и на различни граждански инициативи – семинари, чествания, политически и икономически дискусии.