Къщата на Бенковски е интересен архитектурен паметник от първата половина ХІХ в. Сградата е построена през 1831 г. и е типичен представител на т.нар. еснафски къщи. Интересна е със своята симетрична конструкция, център на която е  силно изнесеният напред открит чардак, продължаващ в дълбочина в обширния салон на втория етаж на къщата – помещение, използвано през лятото за работа или отмора.