Паметникът изобразява дребна, възрастна копривщенка, приседнала на прага на стара, кована порта. Оригиналът на паметника е повреден и пред 1969 г. и е преместен в къщата-музей. На гроба на поета е поставено копие, изработено също от проф. Лазаров.