Народно читалище „Хаджи Ненчо Д. Палавеев – 1869“ в Копривщица е основано през 1869 г. по инициатива на главния даскал Найден Попстоянов, който е и автор на читалищния устав. Носи името на търговеца Ненчо Палавеев – „Благодетелят на Копривщица“.

По спомени на стари хора и от годишните отчети на читалищните настоятелства е видно, че от 1860 година в града съществува обществена библиотека. Ползвайки опита, натрупан в Свищов, Найден Попстоянов през 1869 година съставя устава на читалището, а цялото книжовно имущество на училищната библиотека преминава в него за всеобщо ползване. Тогава Копривщенското читалище получава името „Неофит Рилец“, а годината се приема за година на основаването му. В читалището в 2 големи витрини са изложени книги, закупени от Христо Дановата книжарница в Пловдив и книги, донесени от Цариград от абаджийския еснаф. Ако се съди по номерата на запазени старопечатни книги от онова време, библиотеката е разполагала с около 500 тома и около 100 годишни издания на периодичния печат.