Найден Геров е просветител, фолклорист, дипломат, учун езиковед, поет и автор на първия български учебник по физика. Паметникът е дело на скулптура Михаил Шапкарев. През 1998 г. е поставен на мястото на стар, повреден бюст.