Строежът ù завършва през 1844 г. Средствата за изграждането ù са дарени от еснафските сдружения, от някои копривщенски преселници в Пловдив и Одрин, от богатите чорбаджии Петко Доганов, Рашко и Петко Моравенови, Тодор Мирчев и много други жители на Копривщица и някои околни селища. Върху престолния камък в олтара са записани имената на 642 дарители. Главен архитект и строител на църквата е Уста Гавраил от Одрин. В строителството участват и майстори от Брацигово, Мирково и Копривщица. В масивната сграда и украсата на новата църква, заедно с влиянието на ориенталската архитектура, ясно се забелязват и елементи на западното ренесансово и бароково изкуство. Известните иконописци, работили по украсата на храма са Александър Димитров от Одрин, поп Иванчо от Елена и копривщенецът Христо Енчев.