Тя е построена през 1817 г. на мястото на по-стар, изгорен от кърджалиите храм, след като копривщенските занаятчии и търговци в Цариград успяват да издействат султански ферман, позволяващ строежа на нова църква. През 1821 г. хаджи Георги от Видин изработва красивия дърворезбен иконостас, който се смята за един от шедьоврите на българското възрожденско изкуство. За изписването на иконите в храма копривщенци привличат едни от най-известните зографи по онова време – Захари Зограф, Иван Спаовски, Иван Николов Иконописец. В двора на църквата преди Освобождението съществуват два метоха – на Хилендарския и на Рилския манастир, които играят важна роля в духовния и просветния живот в Копривщица.